nl eng

Elektrische engineering

Alles begint bij de engineering. Voor er begonnen wordt aan de engineering is er eerst grondig overleg met de klant. Door dit gesprek kunnen we ons een beeld vormen van de wensen en vereisten van de klant. Aan de hand van dit gesprek wordt er begonnen met de elektrische engineering. Bij de engineering wordt er ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de reeds gebruikte materialen binnen uw bedrijf. We trachten immers om het nieuwe systeem zo goed mogelijk te integreren in de bestaande installaties. Na de engineering worden de schema's altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de klant alvoor er verder wordt gegaan met het productieproces. Een andere mogelijkheid is dat de schema's (al dan niet met materiaallijst, layouts) worden aangeleverd door de klant. Standaard worden onze schema's getekend in EPLAN of WSCAD.

terug