nl eng

Bordenbouw

Aan de hand van de definitieve schema's wordt er begonnen met de bordenbouw. De borden worden volgens de regels van goed vakmanschap in onze atelier gebouwd. Als het bord is voltooid wordt het door één van onze mensen getest aan de hand van een uitgebreide checklist. Indien gewenst wordt het bord gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Bij de oplevering ontvangt de klant, naast het bord, een volledig dossier met uitgewerkte schema's en documentatie van de gebruikte materialen in zoverre dat deze ons door de fabrikant ter beschikking werden gesteld.

terug