nl eng

DYMOTEC

Betrokken zijn met onze klanten, op een zo flexibel mogelijke manier tewerkgaan, gebruik makend van de bekwaamheid van onze vakmensen... dat is de kernboodschap uit het ‘mission statement’ van DYMOTEC.

Met dit doel voor ogen gaan we steeds klantgericht tewerk, met een persoonlijke toets die de eigenheid van de DYMOTEC bewaart. Wij streven telkens een lange termijn relatie na door het toepassen van onze brede vakkennis als partner in het uitvoeren en beheren van totaaloplossingen voor onze klanten, waarbij ook partiële realisaties tot de mogelijkheden behoren.

Onze producten en diensten situeren zich voornamelijk in de industriële automatisering en industriële microgolf-toepassingen. Elektrische engineering, industriële software, bordenbouw en installatiewerken zijn elk op zich domeinen met een hoge graad van specialisatie, die vaak gecombineerd worden in totaalprojecten.

Zo kan DYMOTEC uw behoeften altijd op het juiste niveau aanpakken. Zowel voor deel- als voor totaalprojecten, zowel voor ontwerp en installatie als voor service en onderhoud.

Onze projectaanpak kan binnen DYMOTEC opgesplitst worden in enkele onderdelen. Uiteraard begint alles bij de engineering, het met de klant meedenken en trachten ideeën om te zetten naar elektrische schema’s. Vrij vroeg in deze projectfase wordt ook de software-afdeling betrokken in de gesprekken. Wanneer het concept vastligt kunnen de flowcharts opgemaakt worden als basis voor het eigenlijke programma. Na goedkeuring van de klant kan overgegaan worden tot de bordenbouw en kunnen de voorbereidingen voor de installatiewerken aanvangen.

Samen met u zoekt DYMOTEC naar de juiste oplossing, rekening houdend met uw behoeften en het juiste evenwicht tussen prijs en kwaliteit. U mag van ons een dynamische en gestructureerde aanpak verwachten, en een duidelijke visie op de job.

Voor andere voorbeelden nodigen wij U uit om onze website verder te bekijken of contact met ons op te nemen.