Voorbereid op de toekomst

Groei impliceert een hogere productie. Onze klant heeft zijn bestaande loodfilterinstallatie vernieuwd en hiermee zijn productiecapaciteit verdubbeld!

In hun branche is de milieuproblematiek echter een hot topic. Om voorbereid te zijn op de toekomst hebben ze de nodige maatregelen getroffen om de looduitstoot drastisch te verminderen.

Onze mensen hebben zich hiervoor mee mogen inzetten. In moeilijke weersomstandigheden hebben ze zich 100% ingezet om de nieuwe installatie tijdig op te leveren. Na shutdown van de oude, nam de installatie en indienststelling van de nieuwe filter slechts 2 weken in beslag.